Szukamy dobrych projektów


Dziś łatwo pozyskać pieniądze na innowacje. Podaż dostępnych instrumentów wsparcia przewyższa popyt. Ale wiele wskazuje na to, że za dwa, trzy lata to się zmieni. Takie wnioski płyną z debaty pt. „Finansowanie innowacji”.