Kategoria – Przykłady zbiorów danych
Dane przestrzenne – Kody pocztowe, mapy krajowe i lokalne (katastralne, topograficzne, morskie, granice administracyjne itp.)
Dane statystyczne – Krajowe, regionalne i lokalne dane statystyczne wraz z głównymi wskaźnikami demograficznymi i ekonomicznymi (PKB, wiek, zdrowie, bezrobocie, dochody, edukacja itp.)
Obserwacja Ziemi i środowisko – Dane satelitarne i dane in situ (monitorowanie pogody, jakość gruntu i wody, zużycie energii, poziomy emisji itp.)
Spółki – Rejestry spółek i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (wykaz zarejestrowanych spółek, dane dotyczące własności i zarządu, identyfikatory rejestracji, bilanse itp.)
Dane o transporcie – Rozkłady jazdy transportu publicznego (wszystkie rodzaje transportu) na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, roboty drogowe, informacje o ruchu drogowym, itp.
Źródło: „Program otwierania danych publicznych”, Ministerstwo Cyfryzacji

Wróć do artykułu.