8. Forum Rozwoju Mazowsza

Arena funduszy

Chcesz się dowiedzieć, jak skutecznie sięgnąć po unijne fundusze i zrealizować projekt? Zależy Ci na nawiązywaniu nowych partnerstw i kontaktów biznesowych? Dołącz do społeczności Forum Rozwoju Mazowsza. Korzystaj z wykładów, debat, prezentacji dobrych praktyk. Forum daje możliwość konsultacji z ekspertami rozwoju biznesu i usług publicznych, skupia kreatorów, menedżerów, społeczników.

Mazowsze należy do najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej, w czym dużą rolę odgrywają fundusze unijne. Są one inwestowane w rozwój miast i gmin, biznesu oraz rynku pracy, a zatem dotyczą nas wszystkich. O tym, jak to robić efektywnie, dyskutowano podczas Forum Rozwoju Mazowsza, które po raz ósmy zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Wydarzenie odbywające się w dniach 25 i 26 października na Stadionie Legii w Warszawie przyciągnęło ponad 2000 uczestników: 1000 osób przybyło na Łazienkowską, a 1100 obserwowało debaty, warsztaty i prezentacje online. Liczby wprawdzie pokazują potencjał Forum, ale duże ważniejsze jest to, co z niego wyrasta.

Ścieranie się doświadczeń

Forum Rozwoju Mazowsza odbywa się od 2010 r. i już na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych imprez w regionie. – Organizujemy Forum po to, by mogli się spotkać ludzie, którzy już realizują projekty z dofinansowaniem ze środków unijnych bądź dopiero zamierzają to zrobić. Wychodzimy poza przedsięwzięcia wsparte z RPO WM, bo istotną wartość wnoszą beneficjenci korzystający także z innych źródeł unijnych – uważa Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

To ścieranie się różnych doświadczeń jest szczególnie cenione przez uczestników i organizatorów. – Forum to jest dyskusja wszystkich ze wszystkimi o wszystkim, o całości funduszy unijnych. To dyskusja beneficjentów z instytucjami wdrażającymi i zarządzającymi funduszami unijnymi – mówił podczas otwarcia Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego. Potwierdziły to debaty i warsztaty, które były poświęcone całemu spektrum zagadnień związanych z realizacją programów finansowanych z funduszy UE. Przyciągnęły one zarówno start-upowców, przedstawicieli korporacji i klastrów, instytucji otoczenia biznesu, jak i samorządowców oraz organizacje pozarządowe.

Debata „Drapieżny pracodawca czy bezbronny absolwent? Szkoła przetrwania na rynku pracy”, fot. Franek Mazur
Debata „Drapieżny pracodawca czy bezbronny absolwent? Szkoła przetrwania na rynku pracy”, fot. Franek Mazur

 

– W ciągu tych dwóch dni odbyło się 10 paneli dyskusyjnych. Oprócz tego pokazaliśmy praktyczne warsztaty i dobre praktyki z realizacji projektów unijnych. Debaty dotyczyły trzech obszarów: rozwoju miast, biznesu i rynku pracy połączonego z animowaniem społeczności lokalnych – dodaje Mariusz Frankowski. Rozmawiano o współpracy start-upów z korporacjami, roli strategii badawczo-rozwojowej, zamówieniach publicznych, tworzeniu otoczenia przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorczości, partnerstwie publiczno-prywatnym, e-usługach, współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi czy integracji społecznej. Żadna grupa beneficjentów oraz osób dopiero interesujących się skorzystaniem z funduszy unijnych czy udziałem w projektach nie mogła się czuć pominięta.

– Na Forum nie tylko prowadziliśmy debaty i warsztaty, również na bieżąco odbywał się tu networking. Poznaliśmy wielu ciekawych ludzi i zawiązaliśmy dużo wstępnych porozumień. To fantastyczne wydarzenie – ocenia Anna Bialik, reprezentująca Unimos i AgroBioCluster. – Cenimy sobie, że tak dużo osób skorzystało z oferty 8. Forum Rozwoju Mazowsza, że toczą się rozmowy, zawiązują się partnerstwa, że nasi beneficjenci wymieniają się swoim doświadczeniem. To na pewno zaowocuje nowymi projekty i nowymi rozwiązaniami – podsumowuje Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora MJWPU ds. EFS.

Partnerskie podejście

Forum jest ogromnym sprawdzianem dla instytucji publicznych zaangażowanych we wdrażanie funduszy europejskich. – To konfrontacja wszystkich środowisk. Spotykamy się twarzą w twarz między innymi z naszymi beneficjentami. Ta bezpośredniość i otwartość umożliwiają nam wymianę myśli i otrzymywanie informacji zwrotnej, która szczególnie pomaga nam w poprawianiu jakości naszej pracy – ocenia Lidia Krawczyk, kierownik Wydziału Informacji i Szkoleń Beneficjentów w MJPWU, pomysłodawca i koordynator wydarzenia. To właśnie jej zespół tworzy kolejne edycje Forum.

Stoisko Miasta Radomia na 8. FRM w Warszawie, fot. Franek Mazur
Stoisko Miasta Radomia na 8. FRM w Warszawie, fot. Franek Mazur

 

Z jednej strony ważne są oczekiwania uczestników minionych edycji Forum Rozwoju Mazowsza, a z drugiej strony nowe trendy, na które jest otwarta MJWPU. – Program wydarzenia kiełkuje 4-5 miesięcy przed zaplanowanym terminem. Obserwujemy, co nowego się pojawia w dyskursie związanym z funduszami unijnymi, jakie tematy najbardziej interesują ludzi – dodaje Lidia Krawczyk. Dzięki temu planujemy debaty i warsztaty pokazujące np. najnowsze podejście w konkretnych obszarach. Dużą wartością dla uczestników Forum jest obecność wśród prelegentów ludzi z top managementu oraz możliwość bezpośredniej rozmowy z nimi w przestrzeni wystawienniczo-networkingowej. Partnerzy wydarzenia – w tym roku było ich aż 60! – dzielą się swoim know-how i pokazują praktyczne rozwiązania. Oni również mają duży wpływ na program Forum. A jak to wygląda od kuchni? Jego organizacja to ponad 2 tys. e-maili, kilkaset telefonów, dziesiątki spotkań, zamówienia publiczne i 60 stron dokumentacji opisującej organizację wydarzenia.

FRM to miejsce wymiany doświadczeń, dyskusji, wzajemnej inspiracji i zawiązywania współpracy. Chcesz wiedzieć więcej? Na stronie www.forumrozwojumazowsza.eu i na profilu fb znajdziesz komplet informacji o wydarzeniu. Warto czerpać z tego zasobu wiedzy.

Nowości są wprowadzane nie tylko do programu wydarzenia, ale także do sposobu jego organizacji i zagospodarowania przestrzeni. – W tym roku wprowadziliśmy wiele rozwiązań technologicznych. I udało się. Połowa uczestników korzystała z interakcji poprzez e-kubiki (sześciany, do których uczestnicy zbliżali swoje identyfikatory, by dzielić się swoim profilem), które usprawniły wymianę kontaktów i dystrybucję materiałów. Kolejną nowością było przeniesienie debat do studiów wyłączonych z przestrzeni wystawienniczej. Uczestnicy debat czuli się tam komfortowo, a mamy też sygnały od publiczności, że to odpowiednie miejsce, bo pozwala maksymalnie skoncentrować się na dyskusji. Debaty w studiach były na żywo transmitowane przez internet – mówi Lidia Krawczyk.

Zyskują wszyscy

Uczestnicy Forum Rozwoju Mazowsza są pod wrażeniem obiektu, w którym odbywa się Forum. Okazuje się, że stadion piłkarski jest właściwą areną nie tylko dla rywalizacji sportowej, ale z powodzeniem pozwala zaaranżować największy w Polsce event konferencyjno-wystawienniczy poświęcony funduszom europejskim. Co ważne, w tym spotkaniu nie ma przegranych, jak to bywa na boisku. Tu zyskują wszyscy – i uczestnicy (wiedza, umiejętności, kontakty), i organizatorzy (świadomość realnych potrzeb, dopasowanie narzędzi wsparcia beneficjentów). Średni czas pobytu uczestnika na Forum to ponad dwie godziny. Oznacza to, że ludzie tu nie przychodzą po kolorowe gadżety, lecz po wiedzę.

– Z roku na rok widać, że nasze Forum jest coraz lepsze, coraz bardziej profesjonalne, cieszy się dużym zainteresowaniem – podsumowuje Grzegorz Świętorecki, z-ca dyrektora MJWPU ds. EFRR. Najlepszą ocenę wystawiają jednak ludzie, którzy dzwonią do MJWPU i pytają, kiedy odbędzie się kolejne Forum Rozwoju Mazowsza. Chcą je wpisać do kalendarza. – Tegoroczna edycja Forum Rozwoju Mazowsza dojrzała i stała się samodzielna – jest marką samą w sobie, bowiem mimo iż wydarzenie odbywa się na jesieni, już przed wakacjami otrzymujemy zapytania o możliwość udziału w panelach czy przestrzeni wystawienniczej. Zgłaszają się do nas nie tylko instytucje, beneficjenci, lecz także asystenci, z sekretariatów najwyższej kadry zarządzającej administracji publicznej, instytucje otoczenia biznesu i nauki – uzupełnia Lidia Krawczyk.

Jakie korekty warto wprowadzić?

Bacznie przyglądamy się innym wydarzeniom, konferencjom poświęconym rozwojowi usług w różnych obszarach. Zapoznajemy się z programem, listą panelistów i działalnością wiodących instytucji. Ta inicjatywa bowiem gromadzi wśród prelegentów nazwiska, które potrafią skupiać na innych komercyjnych inicjatywach setki słuchaczy. Forum Rozwoju Mazowsza jest współfinansowane ze funduszy europejskich, zatem wstęp jest bezpłatny. To niestety wpływa na to, że ludzie w łatwy sposób rezygnują z osobistego uczestnictwa i mimo rejestracji w wydarzeniu, decydują się na śledzenie transmisji online. Tydzień przed wydarzeniem wszystkie miejsca na debatach i warsztatach były zajęte, zanotowano wręcz nadkomplet. Ale nie wszyscy, którzy zarezerwowali miejsce, skorzystali z atrakcyjnej oferty. – Trochę szkoda, bo na kilka debat było wielu chętnych, którzy nie mogli się już zapisać i wejść, a pojawiły się niezajęte miejsca – mówi Lidia Krawczyk.

Jerzy Gontarz